วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง32297)

ผู้จัดทำ:นายอภินันท์ บุญจวง

ผู้สอน:อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา

คำถามโครงงาน

1.ทำไมการทำนาเเบบเก่าจึงเลือนหายไป

2.การทำนาแบบเก่าและแบบใหม่อะไรดีกว่ากัน

3.ทำอย่างไรการทำนาแบบเก่าจึงจะสามารถอนุรักษ์ไว้ได้

จุดประสงค์  เพื่อเผยแพร่และเปรียบเทียบเกี่ยวกับการทำนา

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น